حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • اصلاح کود فسفاته به‌منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خاک

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
 • کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
 • افزایش کیفیت سنگ موس (ساب) مورد استفاده در صنایع ریخته‌گری

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
 • ساخت فیلتر فومی سرامیکی برای ریخته‌گری قطعات چدن خاکستری

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری