حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی مرکز صنعت دریایی
مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت دریایی یکی از زیر مجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می باشد. این مرکز با هدف رسوخ فناوری نانو در صنعت دریایی و همچنین هدایت و حمایت شرکت های سازنده تجهیزات و فناوران تشکیل گردیده است. این مرکز در نظر دارد با گردآوری اساتید، متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در این زمینه در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه فناوری و کاستن از میزان وابستگی کشور از واردات کالا و خدمات از کشورهای خارجی فعالیت نماید. در حال حاضر این مرکز در گام اول با ارائه خدماتی همچون مشاوره و عارضه¬یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، آموزش تخصصی و حمایت های مالی ویژه برای پروژه‌های صنعتی در خدمت فعالان این حوزه می باشد.